Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost

OZV č, 12012 obce Zámrsky.pdf

OZV č. 1-2010 O místním poplatku ze psů.docx

1.1.2013
 
1.1.2011
 

 
1.1.2011
1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.1 - 2005-Územní plán obce.pdf 1.6.2005
Veřejná vyhláška-Změna č.1-Územní plán Obce Zámrsky.pdf
30.11.2007
 
 
18.8.2008


11.6.2018
Územní studie pro výstavbu RD lokalita Z 1/1, Z 1/2 je zaregistrovaná na  www.uur.cz
10.11.
2010
8.6.2011

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

Rekonstrukce veřejného prostranství za přispění Olomouckého kraje

Rekonstrukce veřejného prostranství vedle sportovně rekreačního areálu
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 částkou
500 000 Kč

logo na hřiště[1].pdf

Olomoucký kraj přispěl na doplnění výbavy pro SDH Zámrsky

Olomoucký kraj

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH[1].docx

logo na hřiště.docx

Olomoucký kraj přispěl na Opravu pomníku padlých v 1. Světové válce 

LOGO-Prispevek Olomouckeho kraje -Restaurování pomníku padlých v 1. Světové válce.docx

www.czechpoint.cz