Spolky a kluby

V obci působi:

  • SDH Zámrsky -  FOTOGALERIE / Fotky z akcí(Radovan Schmucker)

                           -  starosta: Pavel Vinklarek 
                           -  velitel: Pavlík František

  • Myslivecké sdružení Doubek Zámrsky  - předseda: Čestmír Segeťa

 

Rekonstrukce veřejného prostranství za přispění Olomouckého kraje

Rekonstrukce veřejného prostranství vedle sportovně rekreačního areálu
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 částkou
500 000 Kč

logo na hřiště[1].pdf

Olomoucký kraj přispěl na doplnění výbavy pro SDH Zámrsky

Olomoucký kraj

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH[1].docx

logo na hřiště.docx

Olomoucký kraj přispěl na Opravu pomníku padlých v 1. Světové válce 

LOGO-Prispevek Olomouckeho kraje -Restaurování pomníku padlých v 1. Světové válce.docx

www.czechpoint.cz