Veřejné zakázky

 

Smlouva soubor datum zveřějnění
smlouva o dílo , rekonst.veř. prostr. vedle sportovně rekr. areálu.pdf   10.8.2012
 Smlouva - Víceúčelové hřiště.pdf    10.7.2013
Rekonstrukce autobusové zastávky - Smlouva o dílo.pdf   24.8.2016
     

Rekonstrukce veřejného prostranství za přispění Olomouckého kraje

Rekonstrukce veřejného prostranství vedle sportovně rekreačního areálu
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 částkou
500 000 Kč

logo na hřiště[1].pdf

Olomoucký kraj přispěl na doplnění výbavy pro SDH Zámrsky

Olomoucký kraj

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH[1].docx

logo na hřiště.docx

Olomoucký kraj přispěl na Opravu pomníku padlých v 1. Světové válce 

LOGO-Prispevek Olomouckeho kraje -Restaurování pomníku padlých v 1. Světové válce.docx

www.czechpoint.cz