IMG

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rezervace kulturního sálu + kuchyňky, samostatné kuchyňky a knihovny

Rezervace kulturního sálu + kuchyňky, samostatné kuchyňky a knihovny

Kulturní dům Zámrsky č. p. 69, Hranice je vybaven tanečním sálem, jevištěm, kuchyní, sociálním zařízením a venkovním posezení pod pergolou, které je sdílené s pohostinstvím a knihovnou.

Kapacita sálu je stanovena na 100 míst k sezení. Po dohodě s možností rozšíření míst k sezení.

Za provoz kulturního domu odpovídá Obecní úřad Zámrsky, povolení ke konání akci  vydává spolek Ženy v akci Zámrsky z.s.

Cena za pronájem prostor a majetku kulturního domu Zámrsky:

a) letní období     - 1 500,- Kč občané, organizace a spolky mající své sídlo v obci

                            - 2 500,- Kč ostatní

b) zimní období   - 2 000,- Kč občané, organizace a spolky mající své sídlo v obci

                            - 3 000,- Kč ostatní

c) v ceně pronájmu není zahrnuto praní ubrusů, suknic aj., které zajišťuje pronajímatel, vše bude účtováno dle aktuálního ceníku čistící firmy a zapůjčení kávovaru.

 

Poplatek za pronájem bude uhrazen nejpozději týden po konání akce a to buď v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě v Zámrskách nebo bankovním převodem na č. ú. 21620831/0100 na základě podepsané smlouvy o pronájmu.

Pořadatel se před konáním akce se správcem kulturního domu dohodné na době převzetí prostor a zařízení.

Při převzetí prostor KD je pořadatel seznáme s umístěním hasicích přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.

Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce

1) Zodpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, jedná-li se o akci neveřejnou také za zabránění vstupu nepovolaných osob.

2) Pořadatel je povinen dbát na dodržování zákazu kouření ve všech prostorách KD

3) Dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách KD. 

4) Pořadatel je povinen nahlásit a uhradit rozbité nádobí, případně inventář.

5) Poskytovatel obec Zámrsky nezodpovídá za škody vzniklé pořadateli při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce.

Povinnosti pořadatele po skončení akce

1) Po skončení akce je pořadatel povinen provést základní úklid pronajatých prostor, kuchyně včetně nádobí a toalety včetně sanitární keramiky namokro, parkety a ostatní pronajaté prostory nasucho, dále vyprázdnění veškerých odpadkových košů.

2) Po skončení akce pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor ( dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. 

3) Po skončení akce je povinen do 16:00 hodin následujícího dne předat nájemné prostory zpět správci KD, přičemž oznámí případné zjištěné závady. O vzniklých škodách sepíše se správcem KD protokol o škodách a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody.

4) Za škody vzniklé v průběhu akce na budově KD, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba uvedena na žádosti. 

5) Zjištěné škody budou sepsány do protokolu o škodách, uplatňovány a následně vymáhány s fotografickou dokumentací na nájemci, a to do 3 pracovních dnů po skončení pořádané akce. Je povinen tyto škody buď  odstranit nebo uhradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu. Odstraněním škody se rozum pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

 

 Pravidla rezervace:

Rezervaci kulturního domu si můžete rezervovat 60 dnů předem a minimálně 3 dny  předem a to na telefonním čísle724 594 605 nebo 604 322 978. 

Jak rezervovat:

1) Zakliknutím do kalendáře si vyberete den a hodinu rezervace. 

2) Vyplníte formulář, klikněte na vytvořit a ihned bude odeslána na Váš e-mail potvrzovací zpráva o Vaši rezervaci. 

Zrušení rezervace:

Rezervaci leze zrušit nejpozději 3 dny před započetím Vaši rezervace.

Rezervaci zrušíte na telefonním čísle 724 594 605 nebo 604 322 978.

Rozhodnutí o přidělení rezervace schvaluje správa kulturního domu, která na Váš e-mail nebo telefon pošle potvrzovací zprávu.

 

Informace:

Helena Vozáková: 724 594 605

Obecní úřad: 581 623 536

Kamila Pejchalová: 604 322 978