Obec Zámrsky
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

Projektová dokumentace - chodníky Zámrsky, částečná úhrada uznatelných výdajů na projektovou dokumentaci na vybudování chodníků v obci Zámrsky

Přijetí dotace Olomouckého kraje, ,, Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 " na dotační titul, ,, Podpora přípravy projektové dokumentace", na akci ,, Projektová dokumentace - chodníky Zámrsky ", ve výši 127 050 Kč. 

Dotace je udělena za účelem zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015 - 2020.

LOGO 1.png

 

Dotace

Rekonstrukce veřejného prostranství za přispění Olomouckého kraje

Rekonstrukce veřejného prostranství vedle sportovně rekreačního areálu. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 částkou
500 000 Kč.

Logo na hřiště

Olomoucký kraj přispěl na doplnění výbavy pro SDH Zámrsky

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH

Logo na hřiště

logo[2].jpg

Olomoucký kraj přispěl na Opravu pomníku padlých v 1. Světové válce

Logo - Příspěvek Olomouckého kraje, Restaurování pomníku padlých v 1. Světové válce