IMG

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Knihovna

Knihovna

Provozní doba 

Každé úterý od 17:30 do 19:30

E-mail: knihovna@zamrsky.cz

Provozní řád internetové stanice Místní knihovny umístěná v zasedací   místnosti Obecního úřadu Zámrsky

Internetové pracoviště je přístupno v době provozu úředních
hodin na Obecním úřadě, pokud není určeno v obci jinak.

 1. Uživatel je povinen dodržovat Provozní řád pro práci s internetem a dbát pokynů  pracovnice obecního úřadu.
 2. Uživatel je povinen při vstupu do internetové místnosti se předem dohodnout s pracovníkem úřadu, kdy uvede své celé jméno a předběžně dobu své práce u počítače. Pracovník úřadu si zapíše jméno a počáteční čas práce s počítačem. Uživatel je uveden na internetové pracoviště pouze s nezbytně nutnými prostředky pro svou práci (psací potřeby, textové materiály, disketa apod.) Ostatní věci je uživatel povinen odložit v místě určeném pro odložení svrchního oblečení a tašek.
 3. Doba užívání připojení k síti Internet je 1 hodina. Po dohodě s obsluhou a v případě, že tím nejsou blokováni další uživatelé, lze tuto dobu prodloužit podle t. dohody. Uživatelé se mohou na internet objednat předem i telefonicky. Doba prodlení při rezervaci je maximálně 10 minut. U jedné internetové stanice mohou pracovat nanejvýš 2 lidé.
 4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno instalovat aplikace stažené z Internetu ani jinak zasahovat do instalace počítače.
 5. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na vlastních disketách. Uživatelé si mohou vytisknout stránky, provádět skenování na připojené multitiskárně, používat zařízení pro vypalování DVD jen pro vlastní potřebu, používat aplikace textového editoru Microsoft Word a další nainstalovaný software určený veřejnosti.
 6. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 7. Není dovoleno vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem, stránky propagující xenofobii, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 8. Na stránkách WWW je možno zřídit FREE E-mail schránku pro posílání elektronické pošty.
 9. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periférii, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC, nesmí se pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 10. Uživatelé musí dbát pokynů pracovníka Obecního úřadu a zachovávat základní etické normy.
 11. Při porušení podmínek Provozního řádu internetového pracoviště může být uživatel pracovníkem Obecního úřadu vykázán z jejich prostor. Veškeré náklady, které vzniknou Místní knihovně Obecního úřadu v Zámrskách v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit.
 12. Při odchodu se uživatel u pracovníka obecního úřadu odhlásí. Pracovník zapíše čas odchodu uživatele.
 13. Používání počítače připojeného na internet a aplikovaných softwarů je zdarma. Zpoplatněn je pouze tisk (od doby koupě nové tiskařské náplně) a použitý papír formátu
 14. A4. Cena jednoho formátu A4 s černobílým tiskem činí 2,- Kč.

Tento řád nabývá platnosti dne 1.února 2006.

V Zámrskách 20.1.2006
Pajdla Antonín
starosta obc: